ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

178/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายวรุต ตันติพิภพ

โทรศัพท์: +66 2-513-3003 ต่อ 126,127
อีเมล์: ir@verandaresort.com