นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,223,408,360 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหมด 6 บริษัท

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2534

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้านอาหาร ทั้งหมด 6 บริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างสรรค์โรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย และธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจในการออกแบบ และการให้บริการ จนนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ

พันธกิจ

เราจะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างประทับใจในธุรกิจไลฟ์สไตล์ ผ่านการออกแบบ และการบริการที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเป็นที่นิยมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

  • Value สร้างมูลค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • Accountability มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • Lean ลดส่วนเกิน เติมเต็มส่วนสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
  • Unique Design ใส่ใจการออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์
  • Experience สร้างสรรค์ประสบการณ์อันประทับใจให้ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงแรมเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง และโครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 1 แห่ง สำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 3 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ จำนวน 2 แห่ง และโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งร้านอาหาร รวมจำนวน 4 แห่ง

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

กลุ่มธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งท่องเที่ยว การเดินทางสะดวกประกอบด้วยการคมนาคมที่หลากหลาย และเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการในระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความใส่ใจจากพนักงานมืออาชีพ การให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้แนวความคิดที่จะทำให้โรงแรมแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย โครงการอาคารชุดพักอาศัย ประเภท Low Rise และโครงการอาคารชุดพักอาศัย ประเภท High Rise และรูปแบบ Pool Villa โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัยในทำเลที่มีศักยภาพ ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ให้ความรู้สึกเสมือนกับการพักผ่อนในโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการหลังการขายเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับความประทับใจ โดยจะมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ทำหน้าที่ให้บริการหลังการขาย เช่น ประสานงานระหว่างลูกค้าโครงการกับนิติบุคคล การตรวจสอบห้องและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้พักอาศัย เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ประกอบด้วย ร้าน ประเภทอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ที่ ได้สร้างสรรค์รายการอาหารและขนมหวานใหม่ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ต้องการความแปลกใหม่ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ

ประวัติบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม

นางทศพร อังสุวรังษี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวลัดดา สมศิริพรชัย

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

นางสาวธีรตา ธรเจริญศรี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

นายวรุต ตันติพิภพ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินกลาง

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

ที่ตั้งของโครงการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจวีรันดา รีสอร์ท, วีรันดา เรสซิเดนซ์ และกลุ่มร้านอาหาร ได้ถูกคัดสรร ในเรื่องของทำเล ตำแหน่งที่ตั้งโครงการต่างๆ ที่ดีที่สุด

การออกแบบโครงการต่างๆ ของทางวีรันดา จะได้กลุ่มผู้ออกแบบที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานระดับประเทศต่างๆ มากมาย มาเป็นผู้ออกแบบ เพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการมากที่สุด

เรื่องการบริการซึ่งทุกโครงการ จะเน้นใส่ใจในความต้องการของลูกค้าที่ได้เลือก และวางใจที่มาใช้บริการ ให้ได้ดีที่สุดในมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม