ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 03 พ.ค. 2562 ถึง 19 ก.ค. 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/06/2562 ถึง 04/07/2562)
9.90 10.30 9.60 9.85 9,160,800 91,050,355
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/05/2562 ถึง 20/06/2562)
9.50 10.10 9.15 9.85 29,887,100 288,780,430
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 กรกฎาคม 2562 9.80 9.80 9.75 9.75 143,700 1,405,975
18 กรกฎาคม 2562 9.60 9.90 9.60 9.75 393,800 3,854,575
17 กรกฎาคม 2562 9.70 9.70 9.60 9.60 348,200 3,357,750
15 กรกฎาคม 2562 9.80 9.85 9.70 9.70 405,600 3,948,850
12 กรกฎาคม 2562 9.85 9.95 9.80 9.80 739,600 7,302,845
11 กรกฎาคม 2562 9.80 9.90 9.80 9.80 487,800 4,793,625
10 กรกฎาคม 2562 9.75 9.90 9.75 9.85 303,300 2,979,220
09 กรกฎาคม 2562 10.00 10.00 9.80 9.80 452,500 4,478,085
08 กรกฎาคม 2562 9.90 10.00 9.90 10.00 288,200 2,863,135
05 กรกฎาคม 2562 9.80 10.00 9.80 9.90 543,200 5,373,640
04 กรกฎาคม 2562 10.10 10.30 9.80 9.85 3,878,800 38,999,515
03 กรกฎาคม 2562 9.80 10.10 9.75 10.00 1,485,800 14,785,915
02 กรกฎาคม 2562 9.85 9.85 9.75 9.75 291,000 2,847,410
01 กรกฎาคม 2562 9.90 10.00 9.80 9.85 371,000 3,662,825
28 มิถุนายน 2562 9.70 10.00 9.65 9.90 1,301,000 12,841,585
27 มิถุนายน 2562 9.65 9.70 9.60 9.65 257,200 2,483,190
26 มิถุนายน 2562 9.75 9.75 9.65 9.65 472,900 4,582,850
25 มิถุนายน 2562 9.80 9.85 9.75 9.75 194,200 1,901,850
24 มิถุนายน 2562 9.90 9.90 9.75 9.80 523,600 5,131,490
21 มิถุนายน 2562 9.90 9.95 9.85 9.90 385,300 3,813,725
20 มิถุนายน 2562 9.95 10.10 9.85 9.85 2,114,800 21,103,565
19 มิถุนายน 2562 9.85 10.00 9.80 9.85 2,857,000 28,259,690
18 มิถุนายน 2562 9.75 9.85 9.70 9.80 1,194,900 11,666,515
17 มิถุนายน 2562 9.85 9.85 9.75 9.75 536,600 5,251,215
14 มิถุนายน 2562 9.70 9.95 9.70 9.80 2,745,400 26,891,630
13 มิถุนายน 2562 9.65 9.75 9.65 9.75 448,400 4,347,470
12 มิถุนายน 2562 9.85 9.85 9.60 9.65 1,517,700 14,754,285
11 มิถุนายน 2562 9.95 9.95 9.85 9.85 1,272,100 12,581,390
10 มิถุนายน 2562 9.75 9.90 9.60 9.90 3,182,400 31,043,770
07 มิถุนายน 2562 9.60 9.75 9.55 9.70 3,873,000 37,451,465
06 มิถุนายน 2562 9.55 9.65 9.40 9.50 2,237,100 21,376,350
05 มิถุนายน 2562 9.45 9.50 9.40 9.50 644,900 6,099,870
04 มิถุนายน 2562 9.30 9.45 9.25 9.40 583,000 5,480,245
31 พฤษภาคม 2562 9.45 9.50 9.25 9.40 606,200 5,671,065
30 พฤษภาคม 2562 9.30 9.50 9.30 9.45 913,000 8,610,245
29 พฤษภาคม 2562 9.40 9.45 9.30 9.30 618,700 5,772,260
28 พฤษภาคม 2562 9.20 9.50 9.20 9.35 1,020,600 9,546,540
27 พฤษภาคม 2562 9.40 9.50 9.15 9.15 1,414,700 13,147,055
24 พฤษภาคม 2562 9.25 9.40 9.20 9.40 431,500 4,010,725
23 พฤษภาคม 2562 9.50 9.60 9.25 9.30 1,675,100 15,715,080
22 พฤษภาคม 2562 9.20 9.55 9.20 9.55 1,763,500 16,591,660
21 พฤษภาคม 2562 9.25 9.25 9.10 9.15 845,800 7,750,605
17 พฤษภาคม 2562 9.35 9.45 9.25 9.25 810,900 7,565,050
16 พฤษภาคม 2562 9.40 9.45 9.20 9.40 894,500 8,345,720
15 พฤษภาคม 2562 9.80 9.85 9.35 9.35 3,975,100 38,022,005
14 พฤษภาคม 2562 9.70 10.00 9.70 9.70 6,122,800 60,364,485
13 พฤษภาคม 2562 10.00 10.10 9.75 9.75 3,054,400 30,103,560
10 พฤษภาคม 2562 10.20 10.50 9.85 9.95 12,555,000 127,539,090
09 พฤษภาคม 2562 10.10 10.30 10.00 10.10 6,874,200 69,716,490
08 พฤษภาคม 2562 10.60 10.60 10.00 10.00 11,514,500 117,730,170
07 พฤษภาคม 2562 10.60 11.10 10.60 10.60 19,316,500 209,029,640
03 พฤษภาคม 2562 11.50 11.60 10.70 10.80 54,780,400 609,931,790

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น