ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 10 ม.ค. 2563 ถึง 03 เม.ย. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/03/2563 ถึง 20/03/2563)
5.90 5.90 4.80 4.90 3,081,500 15,993,923
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07/02/2563 ถึง 06/03/2563)
6.50 6.60 5.80 5.95 6,152,800 38,126,870
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 เมษายน 2563 4.60 4.62 4.58 4.60 118,200 543,750
02 เมษายน 2563 4.62 4.64 4.56 4.60 117,800 542,074
01 เมษายน 2563 4.64 4.66 4.58 4.62 167,500 772,342
31 มีนาคม 2563 4.66 4.66 4.60 4.64 383,900 1,778,898
30 มีนาคม 2563 4.68 4.68 4.64 4.66 101,300 471,680
27 มีนาคม 2563 4.66 4.68 4.46 4.68 244,200 1,142,342
26 มีนาคม 2563 4.68 4.72 4.68 4.70 94,400 443,838
25 มีนาคม 2563 4.68 4.72 4.68 4.72 185,100 870,188
24 มีนาคม 2563 4.68 4.84 4.34 4.80 583,900 2,648,152
23 มีนาคม 2563 4.88 4.88 4.68 4.70 326,900 1,555,274
20 มีนาคม 2563 4.92 4.96 4.86 4.90 234,600 1,149,608
19 มีนาคม 2563 5.00 5.00 4.82 4.96 113,000 556,900
18 มีนาคม 2563 5.00 5.05 4.90 5.00 569,900 2,840,964
17 มีนาคม 2563 4.80 5.00 4.80 5.00 309,100 1,543,182
16 มีนาคม 2563 5.20 5.25 4.88 5.25 599,600 2,995,784
13 มีนาคม 2563 5.05 5.35 5.00 5.30 438,500 2,258,055
12 มีนาคม 2563 5.75 5.75 5.00 5.35 319,800 1,744,980
11 มีนาคม 2563 5.85 5.90 5.80 5.90 200,400 1,172,755
10 มีนาคม 2563 5.80 5.90 5.80 5.90 163,400 962,880
09 มีนาคม 2563 5.90 5.90 5.65 5.90 133,200 768,815
06 มีนาคม 2563 5.90 5.95 5.85 5.95 787,800 4,662,290
05 มีนาคม 2563 5.95 5.95 5.90 5.95 139,300 828,760
04 มีนาคม 2563 5.95 5.95 5.80 5.95 145,100 851,950
03 มีนาคม 2563 5.95 6.05 5.95 5.95 190,200 1,137,775
02 มีนาคม 2563 5.95 6.00 5.85 5.95 189,500 1,119,350
28 กุมภาพันธ์ 2563 5.95 6.00 5.90 6.00 299,600 1,782,895
27 กุมภาพันธ์ 2563 6.00 6.15 5.95 6.15 485,800 2,926,620
26 กุมภาพันธ์ 2563 6.35 6.35 6.10 6.15 592,700 3,669,865
25 กุมภาพันธ์ 2563 6.40 6.45 6.30 6.45 118,100 754,650
24 กุมภาพันธ์ 2563 6.45 6.50 6.40 6.50 102,100 656,745
21 กุมภาพันธ์ 2563 6.50 6.55 6.45 6.55 222,300 1,448,420
20 กุมภาพันธ์ 2563 6.55 6.55 6.40 6.55 361,800 2,344,075
19 กุมภาพันธ์ 2563 6.45 6.55 6.45 6.55 455,000 2,969,610
18 กุมภาพันธ์ 2563 6.40 6.40 6.25 6.40 99,700 633,175
17 กุมภาพันธ์ 2563 6.15 6.40 6.10 6.40 147,500 914,380
14 กุมภาพันธ์ 2563 6.10 6.20 6.00 6.15 495,800 3,010,340
13 กุมภาพันธ์ 2563 6.30 6.40 6.10 6.15 394,400 2,448,040
12 กุมภาพันธ์ 2563 6.40 6.40 6.30 6.30 281,200 1,778,080
11 กุมภาพันธ์ 2563 6.40 6.50 6.35 6.35 258,400 1,656,980
07 กุมภาพันธ์ 2563 6.50 6.60 6.50 6.55 386,500 2,532,870
06 กุมภาพันธ์ 2563 6.60 6.60 6.45 6.45 220,600 1,438,510
05 กุมภาพันธ์ 2563 6.55 6.55 6.55 6.55 137,400 899,970
04 กุมภาพันธ์ 2563 6.45 6.60 6.45 6.55 189,200 1,233,295
03 กุมภาพันธ์ 2563 6.60 6.60 6.45 6.60 193,800 1,272,955
31 มกราคม 2563 6.55 6.60 6.50 6.55 167,600 1,097,160
30 มกราคม 2563 6.65 6.65 6.30 6.55 766,800 4,933,055
29 มกราคม 2563 6.90 6.90 6.65 6.65 1,012,000 6,843,975
28 มกราคม 2563 6.95 7.05 6.90 6.95 565,100 3,947,740
27 มกราคม 2563 7.10 7.10 6.95 7.00 152,100 1,067,350
24 มกราคม 2563 7.55 7.55 6.95 7.25 925,200 6,677,090
23 มกราคม 2563 7.75 7.75 7.60 7.60 127,800 977,080
22 มกราคม 2563 7.95 7.95 7.75 7.75 181,100 1,426,670
21 มกราคม 2563 8.15 8.15 7.95 7.95 111,900 899,075
20 มกราคม 2563 8.25 8.35 8.20 8.35 29,700 245,975
17 มกราคม 2563 8.20 8.25 8.15 8.25 83,800 687,380
16 มกราคม 2563 8.15 8.30 8.15 8.20 151,100 1,240,315
15 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.15 8.15 56,200 462,100
14 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.30 8.35 32,200 268,340
13 มกราคม 2563 8.35 8.40 8.35 8.40 31,400 263,495
10 มกราคม 2563 8.40 8.40 8.30 8.35 201,300 1,680,920

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น