ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 28 ต.ค. 2562 ถึง 23 ม.ค. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/12/2562 ถึง 09/01/2563)
8.50 9.50 8.00 8.30 1,797,900 15,059,880
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/11/2562 ถึง 24/12/2562)
8.35 8.85 8.25 8.55 2,374,000 20,501,670
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 มกราคม 2563 7.75 7.75 7.60 7.60 127,800 977,080
22 มกราคม 2563 7.95 7.95 7.75 7.75 181,100 1,426,670
21 มกราคม 2563 8.15 8.15 7.95 7.95 111,900 899,075
20 มกราคม 2563 8.25 8.35 8.20 8.35 29,700 245,975
17 มกราคม 2563 8.20 8.25 8.15 8.25 83,800 687,380
16 มกราคม 2563 8.15 8.30 8.15 8.20 151,100 1,240,315
15 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.15 8.15 56,200 462,100
14 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.30 8.35 32,200 268,340
13 มกราคม 2563 8.35 8.40 8.35 8.40 31,400 263,495
10 มกราคม 2563 8.40 8.40 8.30 8.35 201,300 1,680,920
09 มกราคม 2563 8.40 8.45 8.30 8.30 214,300 1,798,485
08 มกราคม 2563 8.35 8.40 8.25 8.30 197,200 1,639,380
07 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.30 8.30 66,700 555,845
06 มกราคม 2563 8.45 8.45 8.00 8.40 492,500 4,035,390
03 มกราคม 2563 8.45 8.50 8.45 8.50 22,100 187,035
02 มกราคม 2563 8.50 8.50 8.40 8.40 86,600 731,360
30 ธันวาคม 2562 8.45 8.55 8.45 8.50 190,000 1,614,240
27 ธันวาคม 2562 8.60 8.60 8.40 8.40 206,600 1,757,770
26 ธันวาคม 2562 9.50 9.50 8.50 8.50 107,500 914,250
25 ธันวาคม 2562 8.50 8.60 8.45 8.50 214,400 1,826,125
24 ธันวาคม 2562 8.55 8.55 8.50 8.55 23,100 197,500
23 ธันวาคม 2562 8.60 8.60 8.55 8.60 111,800 958,910
20 ธันวาคม 2562 8.60 8.60 8.55 8.60 55,200 473,180
19 ธันวาคม 2562 8.70 8.70 8.60 8.60 239,000 2,060,175
18 ธันวาคม 2562 8.70 8.70 8.70 8.70 28,200 245,340
17 ธันวาคม 2562 8.65 8.65 8.55 8.60 102,400 879,550
16 ธันวาคม 2562 8.65 8.70 8.65 8.70 65,700 571,105
13 ธันวาคม 2562 8.80 8.85 8.65 8.70 156,800 1,372,815
12 ธันวาคม 2562 8.70 8.80 8.70 8.80 80,500 703,550
11 ธันวาคม 2562 8.65 8.70 8.60 8.70 87,700 759,290
09 ธันวาคม 2562 8.65 8.65 8.60 8.65 148,200 1,281,395
06 ธันวาคม 2562 8.70 8.70 8.50 8.55 127,300 1,090,080
04 ธันวาคม 2562 8.70 8.70 8.60 8.60 210,300 1,814,695
03 ธันวาคม 2562 8.75 8.75 8.65 8.70 193,000 1,682,500
02 ธันวาคม 2562 8.55 8.65 8.55 8.65 100,700 868,900
29 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.70 8.65 8.70 84,100 731,445
28 พฤศจิกายน 2562 8.65 8.75 8.65 8.75 129,700 1,126,955
27 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.70 8.45 8.60 303,900 2,625,620
26 พฤศจิกายน 2562 8.40 8.50 8.40 8.50 44,000 373,690
25 พฤศจิกายน 2562 8.35 8.40 8.25 8.40 82,400 684,975
22 พฤศจิกายน 2562 8.15 8.20 8.15 8.20 85,600 701,900
21 พฤศจิกายน 2562 8.15 8.20 8.15 8.15 37,400 305,350
20 พฤศจิกายน 2562 8.15 8.20 8.15 8.15 37,700 307,275
19 พฤศจิกายน 2562 8.05 8.15 8.00 8.15 78,400 633,560
18 พฤศจิกายน 2562 7.95 8.00 7.90 8.00 223,000 1,772,060
15 พฤศจิกายน 2562 7.90 7.95 7.85 7.90 126,000 996,845
14 พฤศจิกายน 2562 8.00 8.00 7.90 7.90 28,600 227,985
13 พฤศจิกายน 2562 7.95 8.00 7.90 7.90 78,000 619,990
12 พฤศจิกายน 2562 8.05 8.05 7.95 8.00 11,300 90,165
11 พฤศจิกายน 2562 8.15 8.15 7.95 8.00 45,200 360,960
08 พฤศจิกายน 2562 8.10 8.10 8.05 8.10 52,900 428,370
07 พฤศจิกายน 2562 7.90 8.10 7.90 8.10 80,400 644,455
06 พฤศจิกายน 2562 7.90 8.00 7.90 8.00 87,900 700,455
05 พฤศจิกายน 2562 7.85 7.90 7.85 7.85 53,900 424,360
04 พฤศจิกายน 2562 7.80 8.10 7.80 7.80 1,082,400 8,609,415
01 พฤศจิกายน 2562 7.85 7.85 7.75 7.75 67,200 526,570
31 ตุลาคม 2562 7.80 7.90 7.80 7.85 517,200 4,062,545
30 ตุลาคม 2562 8.00 8.00 7.75 7.80 249,500 1,956,785
29 ตุลาคม 2562 8.25 8.30 7.95 8.00 308,800 2,496,685
28 ตุลาคม 2562 8.15 8.35 8.15 8.25 71,600 594,600

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น