ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 03 พ.ค. 2562 ถึง 21 พ.ค. 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/05/2562 ถึง 03/05/2562)
11.50 11.60 10.70 10.80 54,780,400 609,931,790
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 พฤษภาคม 2562 9.25 9.25 9.10 9.15 845,800 7,750,605
17 พฤษภาคม 2562 9.35 9.45 9.25 9.25 810,900 7,565,050
16 พฤษภาคม 2562 9.40 9.45 9.20 9.40 894,500 8,345,720
15 พฤษภาคม 2562 9.80 9.85 9.35 9.35 3,975,100 38,022,005
14 พฤษภาคม 2562 9.70 10.00 9.70 9.70 6,122,800 60,364,485
13 พฤษภาคม 2562 10.00 10.10 9.75 9.75 3,054,400 30,103,560
10 พฤษภาคม 2562 10.20 10.50 9.85 9.95 12,555,000 127,539,090
09 พฤษภาคม 2562 10.10 10.30 10.00 10.10 6,874,200 69,716,490
08 พฤษภาคม 2562 10.60 10.60 10.00 10.00 11,514,500 117,730,170
07 พฤษภาคม 2562 10.60 11.10 10.60 10.60 19,316,500 209,029,640
03 พฤษภาคม 2562 11.50 11.60 10.70 10.80 54,780,400 609,931,790

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น