ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
6.15 THB
-0.05 (-0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
194,700
ราคาเปิด
6.25
วันก่อนหน้า
6.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.15 / 7,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.10 / 66,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.10 - 6.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.34 - 10.00