ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
7.60 THB
-0.15 (-1.94%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
127,800
ราคาเปิด
7.75
วันก่อนหน้า
7.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.70 / 21,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.60 / 18,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.60 - 7.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.60 - 11.60