ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
9.20 THB
-0.10 (-1.08%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2562 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
215,300
ราคาเปิด
9.45
วันก่อนหน้า
9.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.20 / 1,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.15 / 8,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.10 - 9.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.75 - 11.60