ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
9.75 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2562 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
290,900
ราคาเปิด
9.80
วันก่อนหน้า
9.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.75 / 24,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.70 / 116,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.70 - 9.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.10 - 11.60