ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
8.75 THB
+0.05 (0.57%)
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 15:13
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
71,600
ราคาเปิด
8.70
วันก่อนหน้า
8.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.75 / 3,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.70 / 23,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.70 - 8.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.75 - 11.60