ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
4.60 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
118,200
ราคาเปิด
4.60
วันก่อนหน้า
4.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.60 / 47,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.58 / 5,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.58 - 4.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.34 - 11.60