ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
9.15 THB
-0.10 (-1.08%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2562 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
845,800
ราคาเปิด
9.25
วันก่อนหน้า
9.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.20 / 42,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.15 / 54,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.10 - 9.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.10 - 11.60