ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
7.90 THB
-0.10 (-1.25%)
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2562 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,000
ราคาเปิด
7.95
วันก่อนหน้า
8.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.95 / 7,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.90 / 40,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.90 - 8.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.75 - 11.60