ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
8.55 THB
-0.15 (-1.72%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
212,300
ราคาเปิด
8.75
วันก่อนหน้า
8.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.75 / 6,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.55 / 11,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.55 - 8.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.55 - 11.60