บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,598,408,360 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหมด 6 บริษัท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2019 Performance

รายได้รวม 1,746.90 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 5,453.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 83.19 ล้านบาท
EBITDA 383.71 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะบริษัที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม บริษัทได้จัดทำนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยแนวทางเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้บริษัทสามารถปฎิบัติตามกฎและข้องบังคับต่างๆ แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ราคาหลักทรัพย์

VRANDA

5.85 THB

-0.15 (-2.50%)

ปรับปรุงเมื่อ: 15 มกราคม 2564 16:38

ดูราคาหลักทรัพย์

รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +66 2-513-3003 ต่อ 126,127

Email: ir@verandaresort.com