ช่องทางการร้องเรียน

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ทางอีเมล ติดต่อ

  • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    อีเมล : auditcom@verandaresort.com
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    อีเมล : verawat@verandaresort.com

ทางไปรษณีย์ ติดต่อ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2 513 3003

ทางเว็บไซต์