ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 16 ต.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/12/2563 ถึง 30/12/2563)
6.05 6.10 5.60 6.00 748,000 4,398,790
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/11/2563 ถึง 16/12/2563)
5.70 6.35 5.55 6.05 6,572,000 39,675,830
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.80 5.85 71,000 416,995
14 มกราคม 2564 5.95 6.00 5.85 6.00 75,700 447,150
13 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.90 5.95 24,000 142,525
12 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.90 6.00 6,400 38,390
11 มกราคม 2564 5.95 6.00 5.85 6.00 38,400 228,250
08 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.85 6.00 89,900 531,625
07 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.90 6.00 22,500 133,585
06 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.85 5.95 31,400 185,280
05 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.90 5.95 16,200 96,330
04 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.90 6.00 9,100 54,105
30 ธันวาคม 2563 5.90 6.00 5.80 6.00 214,600 1,269,305
29 ธันวาคม 2563 5.85 6.00 5.85 6.00 42,900 253,870
28 ธันวาคม 2563 6.05 6.05 5.90 6.00 37,200 222,790
25 ธันวาคม 2563 5.90 6.05 5.80 6.05 55,700 331,495
24 ธันวาคม 2563 5.90 5.95 5.75 5.95 31,100 182,150
23 ธันวาคม 2563 5.70 5.90 5.70 5.85 5,700 33,135
22 ธันวาคม 2563 5.60 5.85 5.60 5.85 32,900 189,225
21 ธันวาคม 2563 5.85 5.85 5.70 5.70 246,600 1,427,900
18 ธันวาคม 2563 6.00 6.10 6.00 6.10 42,600 256,500
17 ธันวาคม 2563 6.05 6.05 5.95 6.05 38,700 232,420
16 ธันวาคม 2563 6.00 6.05 5.80 6.05 501,700 2,967,405
15 ธันวาคม 2563 6.15 6.15 6.05 6.10 83,500 510,645
14 ธันวาคม 2563 6.20 6.25 6.15 6.20 73,400 454,480
09 ธันวาคม 2563 6.20 6.20 6.10 6.15 86,800 532,410
08 ธันวาคม 2563 6.10 6.20 6.10 6.20 55,200 339,555
04 ธันวาคม 2563 6.20 6.20 6.05 6.15 27,900 170,030
03 ธันวาคม 2563 6.15 6.20 6.10 6.20 46,800 287,310
02 ธันวาคม 2563 6.25 6.35 6.05 6.15 2,267,000 14,160,435
01 ธันวาคม 2563 6.10 6.25 6.05 6.25 976,900 6,097,715
30 พฤศจิกายน 2563 6.15 6.15 6.00 6.15 55,200 333,975
27 พฤศจิกายน 2563 6.20 6.20 5.90 6.20 107,500 652,115
26 พฤศจิกายน 2563 6.05 6.20 6.00 6.20 244,000 1,496,825
25 พฤศจิกายน 2563 5.85 6.05 5.80 6.05 222,900 1,324,490
24 พฤศจิกายน 2563 5.95 5.95 5.75 5.95 103,600 605,840
23 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.85 5.70 5.80 540,000 3,103,740
20 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.70 5.60 5.65 174,500 985,970
19 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.75 5.60 5.60 298,400 1,685,485
18 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.65 5.55 5.60 284,300 1,592,945
17 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.70 5.60 5.60 333,200 1,873,690
16 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 89,200 500,770
13 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 130,900 733,145
12 พฤศจิกายน 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 49,100 271,915
11 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 241,900 1,360,215
10 พฤศจิกายน 2563 6.50 6.50 5.55 5.70 758,100 4,368,385
09 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.50 5.30 5.50 132,800 717,015
06 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.45 5.40 5.40 35,100 189,860
05 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.50 5.30 5.50 507,500 2,756,045
04 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.45 79,300 429,195
03 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 69,000 375,750
02 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 31,100 169,800
30 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.45 5.50 6,000 32,950
29 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.40 5.50 10,400 56,915
28 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.35 5.50 84,600 457,455
27 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.45 5.45 17,100 93,445
26 ตุลาคม 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 60,000 325,780
22 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.40 5.50 47,000 256,265
21 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.50 5.50 22,700 125,000
20 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.50 5.50 94,700 521,250
19 ตุลาคม 2563 5.60 5.60 5.50 5.50 52,300 288,860
16 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 3,000 16,650

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น