ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 01 ก.ย. 2563 ถึง 27 พ.ย. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/11/2563 ถึง 13/11/2563)
5.50 6.50 5.30 5.65 2,034,800 11,371,325
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/10/2563 ถึง 30/10/2563)
5.55 5.60 5.35 5.50 927,800 5,114,180
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พฤศจิกายน 2563 6.20 6.20 5.90 6.20 107,500 652,115
26 พฤศจิกายน 2563 6.05 6.20 6.00 6.20 244,000 1,496,825
25 พฤศจิกายน 2563 5.85 6.05 5.80 6.05 222,900 1,324,490
24 พฤศจิกายน 2563 5.95 5.95 5.75 5.95 103,600 605,840
23 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.85 5.70 5.80 540,000 3,103,740
20 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.70 5.60 5.65 174,500 985,970
19 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.75 5.60 5.60 298,400 1,685,485
18 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.65 5.55 5.60 284,300 1,592,945
17 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.70 5.60 5.60 333,200 1,873,690
16 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 89,200 500,770
13 พฤศจิกายน 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 130,900 733,145
12 พฤศจิกายน 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 49,100 271,915
11 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 241,900 1,360,215
10 พฤศจิกายน 2563 6.50 6.50 5.55 5.70 758,100 4,368,385
09 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.50 5.30 5.50 132,800 717,015
06 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.45 5.40 5.40 35,100 189,860
05 พฤศจิกายน 2563 5.45 5.50 5.30 5.50 507,500 2,756,045
04 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.45 79,300 429,195
03 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 69,000 375,750
02 พฤศจิกายน 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 31,100 169,800
30 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.45 5.50 6,000 32,950
29 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.40 5.50 10,400 56,915
28 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.35 5.50 84,600 457,455
27 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.45 5.45 17,100 93,445
26 ตุลาคม 2563 5.50 5.50 5.40 5.50 60,000 325,780
22 ตุลาคม 2563 5.45 5.50 5.40 5.50 47,000 256,265
21 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.50 5.50 22,700 125,000
20 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.50 5.50 94,700 521,250
19 ตุลาคม 2563 5.60 5.60 5.50 5.50 52,300 288,860
16 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 3,000 16,650
15 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 4,000 22,200
14 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 8,700 48,560
12 ตุลาคม 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 1,000 5,550
09 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 76,100 426,055
08 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 16,600 92,730
07 ตุลาคม 2563 5.60 5.60 5.50 5.60 228,500 1,262,075
06 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 52,000 288,195
05 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 61,200 339,170
02 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 32,800 182,545
01 ตุลาคม 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 49,100 272,530
30 กันยายน 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 79,400 439,185
29 กันยายน 2563 5.55 5.60 5.55 5.55 89,500 496,985
28 กันยายน 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 32,600 182,535
25 กันยายน 2563 5.60 5.60 5.55 5.55 33,100 183,790
24 กันยายน 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 100 555
23 กันยายน 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 35,100 195,570
22 กันยายน 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 33,000 183,290
21 กันยายน 2563 5.60 5.60 5.50 5.60 134,300 749,665
18 กันยายน 2563 5.60 5.60 5.55 5.55 88,300 493,375
17 กันยายน 2563 5.60 5.60 5.55 5.55 24,700 137,185
16 กันยายน 2563 5.65 5.80 5.65 5.65 123,000 701,575
15 กันยายน 2563 5.60 5.65 5.55 5.65 39,400 220,355
14 กันยายน 2563 5.65 5.65 5.50 5.60 92,600 514,735
11 กันยายน 2563 5.75 5.75 5.55 5.55 33,600 188,720
10 กันยายน 2563 5.60 5.65 5.50 5.55 179,800 997,795
09 กันยายน 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 110,800 616,980
08 กันยายน 2563 5.80 5.80 5.60 5.65 284,800 1,610,055
03 กันยายน 2563 5.85 5.95 5.80 5.90 54,800 322,910
02 กันยายน 2563 5.80 5.85 5.65 5.85 40,500 233,145
01 กันยายน 2563 5.80 5.80 5.70 5.70 99,200 569,515

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น