ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
5.55 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2563 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
88,300
ราคาเปิด
5.60
วันก่อนหน้า
5.55
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.60 / 40,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.55 / 7,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.55 - 5.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.34 - 9.50