ราคาหลักทรัพย์

VRANDA
5.95 THB
+0.15 (2.59%)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2563 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
103,600
ราคาเปิด
5.95
วันก่อนหน้า
5.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.95 / 16,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.90 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.75 - 5.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.34 - 9.50